در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

2- تکنولوژی از دولغت یونانی تی چن (مهارت) ولیگا (علم) به معنی علم و دانش تشکیل شده است.
اطلاعات چیست؟

مطابق تعریف واژه نامه ای-ال-ای اطلاعت عبارت است از تمام ایده ها، واقعیت ها، کارهای خلاقانه ذهنی که به صورت رسمی یا غیر رسمی و به هر حالتی ثبت،منتشر ،و یا توزیع گردیده، که ممکن است به صورت مستند یا غیر مستند باشند.
در فرهنگ انفورماتیک، اطلاعات به هر مجموعه از عناصر دیجیتال حروفی یا نمادی که دارای مفهوم آشکار و مشخصی باشد و بتواند در معرض پردازش اتوماتیک قرار گیرد :
فناوری اطلاعات شاخه ای از فناوری است که با استفاده از سخت افزار ، نرم افزار و شبکه افزار مطالعه و کاربرده داده و پردازش آنها را در زمینه ذخیره سازی، دستکاری،انتقال، مدیریت و کنترل داده های خودکار امکان پذیر می سازد. ( ابراهیمی ، 1387 ، 47 )
فناوری اطلاعات و ارتباطات شامل سه مولفه است : 1- فناوری 2- اطلاعات 3- ارتباطات
فناوری و اطلاعات را تعریف کردیم ولی ارتباطات چیست؟
ارتباطات فرایندی است که ارگانیسم ها را به هم پیوند می دهد. این ارگانیسم ممکن از روزنامه و مشتریان آن، یا کشور و خدمات پستی و سیستم تلفن آن اشاره داشته باشد.
دو واژه فناوری اطلاعات و فناوری اطلاعات و ارتباطات از یک مفهوم تشکیل شده اند و معمولا بجایی یکدیگر استفاده می شوند اگر چه در منابع اطلاعات کشور آمریکا معمولا از فناوری اطلاعات و در منابع اروپایی از فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده میشود.
امروزه بهره گیری از فناوری اطلاعات ، تشکیل جوامع نوینی را نوید میدهد که از آن به نام جامعه اطلاعاتی یاد می کنند.جامعه اطلاعاتی بشر را به عصر جدیدی وارد کرده است که درآن ابعاد مکانی و زمانی کم رنگ و تعاملات انسانی پیش از پیش تقویت می شود فناوری اطلاعات به عنوان محور چنین جامعه ای در مقایسه با فناوری مولد جوامع صنعتی است از ویژگی های خاصی برخوردار است( همان منبع ، 48 )
عوامل موثر بر توسعه فناوری اطلاعات
در رشد و توسعه فناوری اطلاعات عواملی مختلفی دخیل بوده اند که عبارت انداز:
1- رشد فناوری ریزپردازندها و کوچک شدن ابعاد آنها//
بعد از ساخت نخستین کامپیوتر که به اندازه یک فروشگاه بود، شاید کمتر کسی تصور می کرد که شرایط علمی و صنعتی تولید آن،باعث می گردد که روی میز هر منزلی یک کامپیوتر یافت شود در سال 1972 ریزپردازنده 8008 که حدود 100 ترانزیستور در آن بکار رفته بود تحولی در کنترل به وجود آورد که و به تدریج ریز پردازنده های جدید پا به عرصه وجود گذاشته اند بطوری که با وردود کامپیوتر های نسل پنتیوم در سال 1989 که از ریز پردازنده، 8048 در آن استفاده شده بود پیش از 100000 هزار ترانزیستور در آن استفاده شده بود و به ترتیب در کامپیوتر پنتیوم 2 و پنتیوم 3 این تعداد به حدود 10000000 و بیشتر از 10000000 میلیون ریز پردازنده رسید .
2- کاهش بهای کامپیوترها : نیز از مهمترین عوامل رشد فناوری اطلاعات است اگر چنین کاهشی در قیمت آن اتفاق نمی افتاد کاربردهای اجتماعی مبتنی بر شبکه رشد نمی کرد و استفاده از این فناوری بسیار تاثیر گذار، و محدود به سازمانها و شرکت های ثروتمند می بود.
3- گسترش استفاده از کامپیوتر : به طوری که تعدا د کامپیوتر های شخصی به ازای هر 100 نفر در ایتالیا 57 دستگاه و در نروژ 112 دستگاه می باشد .
4- توسعه های شبکه های ارتباطی :
بسیاری از کاربرهای کامپیوتر مانند خرید الکترونیکی و مبادله اطلاعات منوط به توسعه سیستم های ارتباطی بین انها است به طور مثال می توان گفت که تعداد مشترکان تلفن ثابت در سال 1995 حدود 650 میلیون نفر بوده. و تعدادمشترکان تلفن همراه در همین سال به کمتر از 100 میلیون نفر می رسید. اما این تعداد در سال 2005 میلادی به 1200 میلیون نفر در تلفن ثابت و 1800 میلیون نفر در تلفن همراه رسید .
5- سرعت رشد اینترنت :
رشد فناوری ارتباطی بدون ارتباط کامپیوتر به یکدیگر و ایجاد شبکه ای بزرگ و جهانی به نام اینترنت کاربرد ان را محدود می کرد لکن عطش بشر برای داشتن ارتباطی بدون محدودیت مکانی و زمانی رشد سریع اینترنت را رقم زد. به دلیل خصایل ممتاز محیط اینترنت ،ضریب نفوذ آن بیشتر از همه رسانه ها بوده است به گونه که می توان گفت تلفن در طی 74سال، رادیو در طی 38 سال ، تلویزیون در طی 13 سال و شبکه کابلی در طی 10 سال به 50 میلیون کاربر دست یافته اند و اینترنت به تنهایی در طی 4 سال به50 میلیون کاربر دست یافت . ( احسانی بصیرت ، 1386 ، 121 )
تاثیر فناوری اطلاعات بر اقتصاد و تجارت
فناوری اطلاعات در زمینه های مختلف اقتصادی تاثیر شگرف خواهد گذاشت . از نظر اشتغال توسعه این فناوری موجب ایجاد مشاغل جدید با کیفیتی نو و برتر است . به عنوان مثال در استرالیا نرخ رشد شاغلان در این بخش در فاصله سالهای 1996 تا 2000 بیش از 30% بوده است . در ایرلند این نرخ برابر 18% و در فاصله سالهای 92 تا 99 می باشد و متوسط سهم اشتغال فناوری اطلاعات , ارتباطات در 15 کشور عضو اتحادیه اروپا برابر 9.3 درصد بوده است از طرف دیگر با توجه به اینکه استفاده از فناوری اطلاعات موجب افزایش سود و بهبود وعیت صنایع می گردد لذا باعث افزایش تولید ناخالص داخلی نیز خواهد بود همچنین از اواسط دهه 90 نشانه های از افزایش بهرهوری حاصل از کاربرد فناوری اطلاعات در آمار دیده شده است.
این همه حکایت از تاثیر مثبت فناوری طلاعات بر اقتصاد دارد قطع نظر از این دستاوردها ی اقتصادی فناوری اطلاعات استفاده از این فناوری ساختار های اقتصادی جوامع را به وسوی اقتصاد دیجیتالی یا اقتصاد شبکه ای سوق می دهد.
اقتصاد دیجیتالی
امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از زمینه های نوین به سرعت تاثیر گذاری بر اقتصاد است .
در اقتصاد جدید که مبتنی بر شبکه های کامپیوتری است محیط کسب کار در حال تبدیل شدن به محیطی دیجیتالی است . چنین اقتصادی را با عنوان زیر نام می برند .1. اقتصاد دیجیتالی 2. اینترنتی 3. مبتنی بر شبکه 4. مبتنی بر وب 5. اقتصاد جدید
به صورت ساده می توان گفت اقتصاد دیجیتال به اقتصادی می توان گفت که قصمت اعظم آن بر پایه فناوری دیجیتال شامل شبکه های ارتباطی ، کامپیوتر ها ، نرم افزارها، و سایر فناوری های اطلاعاتی است. ( کیانگ و چی ، 2008 ، 19 )
مولفه اکو سیستم اقتصاد دیجیتالی: واژه اقتصاد دیجیتالی گویایی یک تحول اقتصادی است ، تحولی که در کلیه مولفه های اقتصادی همچون محصولات ، مصرف کنندگان ، فوشندگان ، واسطه ها، خدمات پشتیبانی ، بازار و فرایند های آن موثر خواهد بود ( همان منبع ، 21 )
ویژگی های فناوری اطلاعات
یکی از ویژگیهای مهمی که پدیده فناوری اطلاعات و ارتباطات از آن برخوردار است ،‌اینست که باعث می‌شود ارتباط انسان با انسان ، همچنین انسان با محیط تسهیل یافته و ارتقاء یابد . فناوری اطلاعات و ارتباطات به دلیل قدرت تحول‌پذیری و توانایی برقراری ارتباط پویا که می‌تواند با دانش‌آموزان داشته باشد ، از نقش مهمی در انتقال دانش برخوردار است . درباره تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات درحوزه تعلیم و تربیت دو دیدگاه وجود دارد . رویکرد اول که به رویکرد اصلاح‌گرا نام گرفته ، براین باور است که اثر فناوریهای جدید ( اطلاعات و ارتباطات ) بر آموزش و پرورش تدریجی بوده و این پدیده باعث می‌شود که آموزش به شیوه سنتی ، تنها به گونه‌ای کارآمدترانجام شود . بعبارت دیگر ICT باعث تسریع اصلاحات در آموزش و پرورش می‌شود . در کنار این رویکرد ، رویکرد تحول‌گرا مطرح است که معتقد به تحول‌زایی ICT در آموزش و پرورش می‌باشد و بر این باور است که فناوری اطلاعات و ارتباطات ، ابزارها و حتی خط‌مشی‌ها و اهداف تعلیم و تربیت را به صورت اساسی تغییر داده و متحول می‌کند . این مقاله تلاش دارد با بیان نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه تعلیم و تربیت ، به بررسی تاثیر این پدیده بر روی برنامه درسی بپردازد . برنامه درسی را می‌توان دستور کار آموزش دانست بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه درسی فواید فراوانی به همراه دارد . از جمله اینکه امکان بهره‌گیری از یک برنامه درسی تلفیقی را برای معلم و دانش‌آموزان فراهم می‌آورد . این نوع برنامه درسی ، بیش از آنکه بخواهد دانش معینی را به دانش‌آموزان القاء کند ، زمینه‌ای را فراهم می‌کند که از طریق آن امکان شکوفایی قابلیتهای فردی دانش‌آموزان و گسترش تجربه‌های فردی و مستقل آنها افزایش می‌یابد ( ماهنامه تخصصی IT ، 1388 ، 41 )
عصر حاضر که عصر تغییر از جامعه صنعتی به جامعه فراصنعتی یا جامعه اطلاعاتی لقب گرفته است ، طبیعی است که اطلاعات ، دانش و آگاهی بعنوان اساسی‌ترین دارائیها برای انسانها و جوامع بشری بحساب آید . رشد و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) در جامعه امروز به حدی سرعت گرفته است که میزان توجه به آنرا بعنوان مهمترین شاخص توسعه‌یافتگی برای کشورهای در حال توسعه در نظر گرفته‌اند ، و معتقدند که عصر حاضر ، دنیای متفاوتی خواهد بود که راهبری آنرا فناوری اطلاعات برعهده خواهد داشت . ویژگی مهمی که پدیده فناوری اطلاعات از آن برخوردار است اینست که باعث می‌شود ارتباط انسان با انسان و همچنین انسان با محیط تسهیل یافته و ارتقا یابد . فناوری اطلاعات به دلیل تحول‌پذیری و قدرت تاثیر فراوانی که در رشد آموزشی ، فرهنگی ، اقتصادی، امنیت ملی ،‌جهانی شدن و تعدیل مشکلات اطلاع‌رسانی سنتی دارد ، یکی از پویا‌ترین و بحث‌انگیزترین رشته‌های علم و فناوری محسوب می‌شود . البته این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که فناوری اطلاعات(IT) به دلیل ویژگیهای خاصی که از آنها برخوردار است ، همواره مورد سوءاستفاده‌هایی نیز قرار گرفته است که این سوءاستفاده‌ها ، سؤتعبیرهایی را در زمینه بکارگیری از این پدیده موجب شده است . با این وجود باید به این مسئله اعتراف کرد که فناوری اطلاعاتی دارای قابلیتهای فراوانی به منظور انتقال دانش ، تسهیل ارتباطات و تعاملات و سرعت بخشیدن به روند رو به رشد توسعه دانش و اطلاعات می‌باشد که البته همه اینها در صورت بهره‌گیری صحیح از این پدیده امکان‌پذیر است . ( همان منبع ، 42 )
ماهیت فناوری اطلاعات و ارتباطات
فناوری اطلاعات ، واسطه‌ای است که امکان بیان طیف گسترده‌ای از اطلاعات ، اندیشه‌ها ، مفاهیم ، و پیام‌ها را فراهم می‌کند . این پدیده به دلیل برخورداری از ویژگیهای متفاوت ، دارای تعاریف گوناگونی است. فناوری اطلاعات به مجموعه‌ای از ابزار و روشها اطلاق می‌شود که به نحوی اطلاعات را در اشکال مختلف جمع‌آوری ، ذخیره ، بازیابی ، پردازش و توزیع می‌کند . فناوری اطلاعات در جهت گسترش توانمندیهای اندیشه انسان تکوین یافته است1 . اصطلاح فناوری اطلاعات را می‌توان از دو دیدگاه مورد مشاهده قرار داد . از دیدگاه اول ، اصطلاح فناوری اطلاعات برای توصیف فنونی بکار می‌رود که ما را در ضبط ، ذخیره‌سازی، پردازش ، بازاریابی ، انتقال و دریافت اطلاعات یاری می‌کند . از دیدگاه دوم، فناوری اطلاعات به مجموعه‌ای از ابزارها و روش‌ها گفته می‌شود که امکان تولید ، پردازش و عرضه‌ی اطلاعات را برای کاربر انسانی فراهم می‏آورد.
همچنین فناوری را می‌توان بعنوان یک فعالیت هدفمند بشری دانست که برای طراحی و ساخت محصولات مختلف از آن بهره گرفته شده و نوع خاصی از دانش اطلاعاتی که فناوری برای حل مسأله علمی به صورتی علمی به کار می‌برد ، فناوری اطلاعات گفته می‌شود . فناوری اطلاعات به دلیل تحول‌پذیری و قدرت تاثیر فراوانی که در رشد اقتصادی ، اجتماعی ، امنیت ملی ، جهانی شدن2 و تعدیل مشکلات اطلاع‌رسانی سنتی دارد ، یکی از پویاترین و بحث‌انگیزترین رشته‌های علم و فناوری محسوب می‌شود . اهمیت این پدیده در حدی است که آنرا ” همانند محور و مرکز مجموعه‌ای از فعالیت‌های هدایت شده دانسته‎اند که کنترل مدیریت ، بهره‌وری ، تولید ، آموزش و ارتقای یک سیستم را با یک مرکزیت از به عهده دارد.”3 تعریف کرده‌اند در جای دیگر و با افقی بالاتر در تعریف فناوری اطلاعات آورده شده است که : فناوری اطلاعات بیشتر یک استراتژی ،‌اندیشه ، فکر و ابزار در حوزه انسانها است که با نوآوری همراه می‌باشد .1 در کنار تعاریفی که این پدیده را با نگاهی مثبت نگریسته‌اند باید توجه شود که آن از محدودیتهائی نیز برخوردار است . قرار گرفتن ویژگیهائی همچون شمول مفاهیم عمومی ، پیچیدگی ، سرعت ، رشد ، مقیاس‌های تعیین‌پذیری و در عین حال انعطاف‌پذیری و … نشان دهنده برخی محدودیتهای فناوری اطلاعات هستند که در بهره‌گیری از آن نمی‌توان این محدویتها را از نظر دور داشت . ( جاویدان ، 1386 : 134 )
فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه تعلیم و تربیت
فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) را می‌توان به بارانی تشبیه کرد که اگر در جای مناسب ببارد می‌توان باعث رویش و زنده شدن طبیعت شود ولی در صورتی که در جای نامناسب ببارد می‌تواند سبب جاری شدن سیل یا منشاء شکل‌گیری باتلاق شود . ورود این پدیده به حوزه تعلیم و تربیت نیز خالی از این دو نقش نیست . بنابراین لازم است به این نکته توجه شود که پیش از فراهم کردن امکان آمیختگی این دو مقوله باید زمینه‌سازی فرهنگی ـ علمی مناسب برای آن صورت گیرد . اگر اساس تعلیم وتربیت انتقال دانش و آگاهی است و دانش نیز چیزی جز اطلاعات شناخته شده نمی‌باشد ، پس لازم است برای انتقال اطلاعات به مهارتهای مناسب برای این منظور توجه کرد . فناوری اطلاعات و ارتباطات در طی زمانی کوتاه ، توانسته است به یکی از اجزای اساسی تشکیل‌دهنده جوامع مدرن تبدیل شود بگونه‌ای که در بسیاری از کشورها به موازات خواندن ، نوشتن و حساب کردن ، درک فناوری اطلاعات و ارتباطات و تسلط بر مهارتها و مفاهیم پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان بخشی از هسته مرکزی آموزش و پرورش این جوامع مورد توجه قرار گرفته است . ( خواجویی ، 1385 : 211 )
در حوزه تعلیم و تربیت، فناوریهای اطلاعات و ارتباطات مجموعه وسایل و ترکیبات به کارگیری کامپیوتر و برقراری ارتباط است که به اشکال مختلف معلمان، دانش‎آموزان، فرایند یادگیری و گستره بالایی از فعالیتهای آموزشی را مورد حمایت قرار می‎دهند.1
رویکردها : به طور کلی درباره تاثیر ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه تعلیم وتربیت دو دیدگاه وجود دارد. در این‏باره می‌توان به گستره‌ای از آراء اشاره کرد که همه آنها به این نکته قائلند که : اثر فناوری‌های جدید بر آموزش و پرورش ، تدریجی است و این اثر سبب می‌شود که آموزش به شیوه سنتی به گونه‌ای کارآمدتر انجام شود . بر این اساس ICT باعث تسریع اطلاعات در آموزش و پرورش می‌شود. ( رویکرد اصلاح‌گرا ) در کنار این رویکرد ، رویکرد دیگری وجود دارد که معتقد به تحول‏زایی ICT در آموزش و پرورش بوده و بر این باور است که فناوریهای جدید، ابزارها و حتی اهداف تعلیم و تربیت را به صورت اساسی تغییر داده و آنها را متحول می‌کند ( رویکرد تحول گرا ). از جمله کسانی که دیدگاه اصلاح‌گرانه ICT را پذیرفته‌اند ، می‌توان به ماسون اشاره کرد . او تاریخ شکل‌گیری فناوری جدید را تاریخ یک انقلاب ناکام می‌داند و ایده تحول بنیادی آموزش و پرورش بر اثر فناوری‌های جدید را رد می‌کند . به عبارت دیگر او معتقد است که فناوریهای جدید فرایند تعلیم وتربیت را تسریع می‌کند و نه متحول . در مقابل راست در دیدگاه تحول‌گرانه خود ، معتقد است که فناوری اطلاعات و ارتباطات بر مرزهای ساختاری نظام آموزشی سنتی فائق آمده است . در این رابطه بیگم و گرین5 نیز معتقدند که ورود فناوری جدید به مدارس و محیطهای آموزشی ، صرفاً منجر به کارآمد کردن روش انتقال دانش نشده ، بلکه موجب خلق زمینه‌های جدید اجتماعی ( و اطلاعاتی ) برای یادگیری شده است. همچنین رزنیک به سه دیدگاه درباره اینترنت (بعنوان جزئی از فناوری اطلاعات و ارتباطات) اشاره می‎کند به زعم او عده‎ای اینترنت را به عنوان یک راه و روش جدیدی برای آموزش می‎دانند. (در اینجا با تأکید بر رویکرد تحول گرایی ICI در آموزش و پرورش، اعتقاد بر اینست که اینترنت، فرایند آموزش را متحول کرده و اهداف آموزشی و متناسب با آن روشهای آموزش را تغییر می‎دهد.
عده‎ای دیگر اینترنت را بعنوان یک پایگاه اطلاعاتی وسیع می‎دانند که برای دانش‎آموزان فرصت کشف کردن را فراهم می‎آورد. (این دیدگاه با تأکید بر دو رویکرد تحول‏گرانه و اصلاح‏گرانه ICI در آموزش و پرورش، اینترنت را ابزاری می‎داند که بوسیله آن دانش‎آموزان امکان خودآموزی و خودمحوری را به دست می‎آورد و در نتیجه آن امکان کشف پدیده‎های علمی،برای آنها فراهم می‎شود. عده‎ای نیز آنرا بعنوان یک رسانه جدید می‎بینند که فرصت جدید را برای دانش‎آموزان به منظور بحث و گفتگو، مشارکت و همکاری بر روی ساخت‎ها و موضوعات علمی فراهم می‎آورد. (این دیدگاه با تأکید بر رویکرد اصلاح گرانه ICI در آموزش و پرورش، معتقد بر اینست که اینترنت، سبب می‎شود که آموزش به همان شیوه سنتی ولی با ابزاری جدید که فرصت‎های مناسب‎تری را برای دانش‎آموزان فراهم می‎کند، انجام پذیرد ( رزنیک ، 1996 : 120 و 121 )
بنابر آنچه گفته شد، توجه به این نکته حائز اهمیت است که در جهان امروز و با وضعیتی که بر اثر حرکت بسوی دهکده جهانی بوجود آمده است ، دیگر رویه‌های سنتی انتقال دانش از طریق متن ،‌ ورقه ، تمرین و مانند آنها نمی‌تواند توجه جوانانی را که در جهان اشباع شده از رسانه‌ها بسر می‌برند را به خود معطوف کند . به نظر ضروری می‌رسد که عناصر اصلی نظامهای آموزشی بویژه معلمان در معرض تحولات آموزشی متناسب با پیشرفتهای جهان امروز قرار گیرند و آگاهی بیشتری از قابلیت فناوری‌های جدید بیابند و به موازات آن راهبردهایی طرح شود که به ورود فناوری‌های جدید به کلاسها و محیطهای آموزشی، منجر به آموزش و یادگیری بهتر شود . و در عمل باعث شود که نقش معلم به عنوان منبع قدرت که اطلاعات در انحصار اوست از بین برود . و نقش او از ناشر اطلاعات به نقش تسهیل‌کننده فرایند کسب اطلاعات تغییر یابد . به موازات تغییراتی که در عناصر نظام آموزشی در نتیجه ورود فناوری اطلاعات به وجود می‌آید ، تغییرات در سطح مدارس نیز قابل توجه است. در این رابطه به هشت تغییر اساسی می‌توان اشاره کرد : ( زمانی ، 1386 : 29 )

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید